3dvizualizacije interijera i eksterijera Wallart omogućuje klijentima vizualiziranje zamisli projektanta ili dizajnera interijera. Vizualizacijom interijera, eksterijera klijentima se približava finalni izgled projekta kao što je konstrukcija proizvoda, odabir materijala, boja, namještaja te rasvjetnih tijela. Na taj način, smanjuje se mogućnost pogreške u izvedbenoj fazi od same gradnje kuće, zgrade,objekta rasporeda interijera, pozicije samog namještaja u interijeru te dizajna proizvoda.


Kako bi mogli definirati rok izrade i cijenu 3d vizualizacije potrebne su nam podloge kao što su nacrti u pdf ili dwg formatu. Skice iz kojih se može isčitati oblik proizvoda ili ideja rasporeda prostora sa definiranim pozicijama namještaja. Kako bi vizualizacija bila što realnija potrebno je definirati što više detalja kao što su materijali, načini spajanja, vrste fasade i dr.

Prije početka gradnje, naručite izradu 3D vizualizacije. Tako ćete si olakšati predstavu kako će vaša buduća kuća izgledati. Posljedično, tako ćete moći izbjeći mnoge troškove, koji bi mogli nastati ako vam se kasnije nešto ne bi sviđalo.


Pogledajte u galeriji neke od 3d vizualizacija i detalje kakve možete očekivati prilikom narudžbe.


  • 3d vizualizacije interijera i eksterijera
  • detalji prilikom izrade vizualizacija
  • fotorealistične vizaualizacije
  • izrade 3d modela
  • visokokvalitetni detalji
  • vizualizacije kuća i eksterijera
  • eksterijeri
  • namještaj u prostoru
  • fokusirani detalji vizualizacije
  • kamera svjetlost detalji kd izrade vizualizacija